Προσθετική Οδοντιατρική

Η προσθετική οδοντιατρική αποτελεί μια εξειδίκευση της οδοντιατρικής που έχει ως κύριο αντικείμενο την αποκατάσταση ελλειπόντος δοντιού (ενός ή περισσότερων ή και όλων).  Οι “προσθέσεις” ή αλλιώς τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την αποκατάσταση των ελλιπόντων δοντιών είναι οι γέφυρες, οι στεφάνες, οι όψεις, οι τεχνητές οδοντοστοιχίες (ολικές ή μερικές) και τα οδοντικά εμφυτεύματα. Έτσι, […]